Prekonávanie problémov s erekciou

Prekonávanie problémov s erekciouKaždý muž už aspoň raz nemohol dosiahnuť erekciu vtedy kedy chcel alebo ju dosiahol len čiastočne a v kritickom okamihu ju opäť stratil. Stáva sa to vtedy, keď na sexuálny styk nemáte náladu alebo Vás Vaša partnerka veľmi nepriťahuje a do intímnej situácie ste sa dali vtiahnuť. Niekedy bránia vašej erekcii aj prirodzené obavy. Napríklad to môže byť nervozita v novom vzťahu alebo pocit viny v nelegitímnom vzťahu.

Ak sa podobné zlyhania s erekciou stávajú častejšie, je to pravdepodobne preto, že od seba očakávate príliš veľa alebo sa usilujete o výkon v zlých podmienkach. Prečítajte si niekoľko svojpomocných opatrení, ktorými znížite počet prípadov zlyhania na minimum a ktoré Vám pomôžu prekonať obavy, ktoré by mohli zapríčiniť vážne a dlhotrvajúce problémy.

  • O sexuálny styk sa pokúšajte len vtedy, keď naň máte náladu.
  • Uvedomte si, že ste človek a nie stroj. Vaše pocity alebo sexuálny výkon nemôžu byť vždy rovnaké . Niekedy sa cítite lepšie inokedy horšie a príležitostne budete potrebovať výraznejšiu stimuláciu na dosiahnutie a udržanie erekcie.
  • Vyhýbajte sa príležitostným dobrodružstvám, aspoň kým sa Vaša sexuálna sebadôvera neobnoví. Ak si dokážete vytvoriť stabilný vzťah s partnerkou, ktorej reakcie poznáte a veríte jej, budete mať menej strachu a lepší výkon.
  • Svoj výkon neposudzujte podľa penisu. Vzájomné uspokojenie sa často dosiahne aj bez súlože. Fyzickou blízkosťou môže nastať erekcia aj bez Vášho vedomého úsilia.
  • Ak zlyháte v erekcii alebo ju stratíte tesne pred súložou alebo počas nej, nereagujte precitlivelo. Jednoducho vysvetlite, čo sa stalo: “Myslím, že som príliš unavený, asi som dnes veľa pil. Skúsme to zajtra.” A necíťte sa vinný. Ale nepresviedčajte partnerku, že to nie je jej vina. A čo je najdôležitejšie, neodťahujte sa fyzicky alebo psychicky len preto, že ste nedosiahli erekciu a súlož je momentálne neuskutočniteľná. Správajte sa k svojej partnerke akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý vám vyhovuje, no nezahŕňa súlož. Ak máte potešenie z toho, že ste spolu bez ohľadu na erekciu, budete sa zlyhania v budúcnosti menej obávať.

Neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu je pravdepodobne najznepokojujúcejší problém, ktorému musí muž čeliť. Veríme, že uvedené opatrenia prispejú k zlepšeniu Vašej sebadôvery a sexuálneho života.

Napíšte reakciu