Chirurgický zákrok na penise, miešku a panve

Chirurgický zákrok je pomerne radikálne a dosť rizikové riešenie porúch erekcie.

Cieľom operácie môže byť:

  • implantácia zariadenia, ktoré umelo vyvoláva erekciu
  • obnova tepien, ktoré privádzajú krv do penisu
  • upchanie ciev, ktoré umožňujú odtok krvi z penisu

Implantované zariadenia (protézy) môžu vyriešiť poruchy erekcie u mnohých mužov s erektilnou dysfunkciou. Pri používaní protéz sa však môžu vyskytnúť problémy ako pokazenie implantovaného zariadenia alebo spôsobenie infekcie v tele. V posledných rokoch sa vďaka technologickému pokroku kazovosť protéz znížila na minimum.

Tvarovateľné implantáty zvyčajne predstavujú dva prúty, ktoré sa chirurgicky vsunú do komôr penisu. Pacient si potom môže rukami upravovať polohu penisu, tvarujúc tak implantované prúty. Úprava implantátov však neovplyvňuje šírku alebo dĺžku penisu.

Nafukovacie implantáty pozostávajú z dvoch valčekov, ktoré sa chirurgicky vsunú do penisu a nafukujú sa použitím tlakovej kvapaliny. Valčeky sú hadičkami spojené so zásobníkom kvapaliny a pumpou, ktoré sú tiež chirurgicky implantované do tela pacienta. Pacient valčeky nafúkne stláčaním pumpičky, ktorá sa nachádza pod pokožkou v miešku.
 

Nafukovacie implantáty na vyvolanie erekcie

 
Nafukovacie implantáty môžu do istej miery zväčšiť dĺžku a šírku penisu. Aj keď nie sú nafúknuté, dávajú penisu prirodzenejší vzhľad.

Operácia obnovy tepien môže zmierniť poruchy erekcie spôsobené blokovaním prietoku krvi v okolí penisu. Najlepšími kandidátmi na tento zákrok sú mladí muži, u ktorých je blokovanie prietoku krvi spôsobené poranením v oblasti rozkroku alebo zlomeninou panvy. Zákrok je takmer vždy neúspešný u starších mužov s rozsiahlym blokovaním tepien.

Operácia upchávania ciev, ktoré umožňujú krvi z penisu odtekať, zvyčajne znamená opačný zákrok ako operácia obnovy tepien. Ide o cielené blokovanie ciev, ktorým sa môže zabrániť odtekaniu krvi z komôr penisu a tým sa zabráni znižovaniu tvrdosti penisu počas erekcie. Experti na poruchy erekcie však vyslovili pochybnosti o dlhodobej efektívnosti tohto zákroku a preto sa prevádza len zriedka.

Moja Erekcia .sk